Середа, 13 вересня 2017 19:01

Екологічний моніторинг

Екологічний моніторинг

Постійний виробничий екологічний контроль за господарською діяльністю підприємства має на меті оцінку ступеня потенційного негативного впливу і здійснення контролю за дотриманням екологічних нормативів.

Виробничий моніторинг екологічної обстановки (рос. мониторинг экологической обстановки) здійснює сам природокористувач в ході ведення господарської, виробничої діяльності з дотриманням природоохоронного законодавства. Всі суб'єкти, які господарюють, зобов'язані надавати інформацію про організацію екологічного контролю виробництва в органи місцевого самоврядування в установленому законом порядку.

Виробничий екологічний контроль покладено на спеціальну службу підприємства і він передбачає перевірку виконання вимог, вдосконалення застосовуваних технологій виробництва, запобігання порушенням законодавства з екології, зведення очисних споруд, створення і ведення на підприємстві екологічного паспорта.

Екологічний паспорт підприємства - це комплексний документ, який містить:

  • відомості про застосовувані технології,
  • кількісно-якісні характеристики сировини, енергії, палива, водопостачання,
  • кількісні характеристики продукції, що виробляється,
  • кількісно-якісні характеристики скидів, викидів забруднюючих речовин.

Ця інформація використовується для розробки екологічних нормативів підприємства. Документ затверджується головним інженером з подальшим погодженням у відповідному Міністерстві.

Проведення екологічного моніторингу необхідно у випадках:

  • Кожне будівництво супроводжується проведенням екологічного моніторингу. Особливо, коли будівництво проводиться у внутрішніх морських водах або територіальних водах. При цьому обов'язковому контролю підлягають: кількість забруднюючих речовин і суспензії у воді, рівень шуму, викиди від великогабаритної техніки. Точна оцінка стану водних біологічних ресурсів - це один з головних компонентів такого моніторингу.
  • Доведений факт екологічної безпеки виробництва є підмогою при плануванні потенційних інвестицій, а також однією з умов для надання кредиту.
  • Результати екологічного моніторингу лягають в основу комплексної оцінки ступеня негативного впливу господарської діяльності на природне середовище.
Яндекс.Метрика